English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
(E-ISSN: 2757-573X)

Amaç ve Kapsam

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (BİİBFD), bilimsel yayın şartlarına uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun bir şekilde değerlendirerek hem elektronik hem de basılı olarak yayınlamayı amaçlamaktadır.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (BİİBFD), Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez Türkçe  ve İngilizce makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir. BİİBFD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve benzeri alanlardaki özgün bilimsel makaleleri yayınlayan bir dergidir.